Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

(Trans)persoonlijkheid

Over hoe de transpersoonlijke benadering bijdraagt aan 'gewone' assessments.

In mijn werk houd ik me bezig met arbeidspsychologisch onderzoek. Daarbij maak ik (o.a.) gebruik van een prachtig, wetenschappelijk onderbouwde methodiek. De TMA, Talenten Motivatie Analyse. Deze brengt psychogene behoeften in kaart. Psychologische drijfveren. Je ingeboren voorkeursgedrag. Dat, wat je hebt geleerd in je gezin van herkomst in de eerste 8 tot 12 jaar van je leven en waar je je senang bij voelt. Die drijfveren vormen onze persoonlijkheid.

Ik ben van oorsprong transpersoonlijk geschoold. Trans-persoonlijk betekent letterlijk 'door de persoonlijkheid heen'. Als mens bestaan wij uit méér dan alleen onze persoonlijkheid. We hebben meer lagen. De fysieke, de emotionele, de mentale, de spirituele. Zo zijn er meer indelingen te maken, die alle impliceren dat wij méér zijn dan alleen ons brein en onze persoonlijkheid. Alle oude wijsheidstradities zijn hierop gestoeld. En ergens onderweg zijn wij dat kwijt geraakt in onze economie.

In de gesprekken die ik voer met kandidaten, directeuren, bestuurders en leiders merk ik dat die drijfverenanalyse altijd een ingang is. In die gesprekken kunnen wij vaak verbindingen leggen tussen wat zich diep van binnen afspeelt en hoe dit tot uitdrukking komt door de drijfveren. In de persoonlijkheid. En dus door de persoonlijkheid heen.

De afstudeerscriptie die ik schreef - een literatuurstudie - gaat over het 'hoorbaar maken van de taal van de ziel'. Door middel van dromen. Ingevingen. Intuïtie. Beelden. Denken. Voelen. Weten.

Verbinding
Ik ben aan het zoeken geweest naar hoe ik die werelden met elkaar kon verbinden. De wetenschappelijke wereld van 'meten is weten'. En de transpersoonlijke wereld van 'meten en weten'. En dat zoeken zat 'm natuurlijk het meest in mijzelf.

Hoe gaaf is het, dat deze werelden samenkomen. Nu. In deze tijd. In mij, maar ook in 'de buitenwereld'. Want ineens merk ik, dat we het hierover mogen hebben. Is het jou ook opgevallen, dat de toon van de posts op dit medium is veranderd? Het hoeft ineens niet meer alleen maar 'zakelijk', op business gericht, op producten en zaken doen. We mogen ineens ook meer spreken over wat ons écht bezig houdt. Onze angsten. Onze dromen. Onze wensen. Ons gevoel, ons weten...

En laat ik dáár nou gespecialiseerd in zijn. :-)

Meer weten over jouw talenten en wat jij 'tussen de regels door zegt'?
Bel voor een (online) afspraak!