Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

Ontwikkel assessment

Waarom in je comfortzône blijven
als daarbuiten veel meer te beleven valt? 
~ Loesje ~

 • Tijdsinvestering: 4 tot 8 uur
 • Op locatie, het Coachuis Leusden of de Talentboerderij in Soest
 • Resultaat:
  • vermindering van het risico op een mismatch (en een mismatch kost al snel 2 - 6 jaarsalarissen)
  • zicht op ontwikkelpotentieel, capaciteiten en vermogen tot kritisch denken
  • concrete ontwikkelhandvatten
  • inschatting van slagingskans in de nieuwe rol (11-43% afname in personeelsverloop)
 • Wetenschappelijk instrumentarium als bright side persoonlijkheids- /drijfveren analyse, dark side test en capaciteitentesten.
 • Minimaal twee uur diepte-interview
 • Capaciteitenanalyses op MBO, HBO & WO niveau.
 • Overzichtelijke persoonlijke rapportages in 'gewone-mensen-taal'.
 • Volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Change is the only constant

Jouw medewerkers zijn al een tijdje in dienst. Binden en boeien is van het hoogste belang! Concrete handvatten voor interne mobiliteit zorgt voor een wendbare, gezonde organisatie die klaar is voor morgen.

"Die medewerker heeft de kennis en de ervaring om door te groeien in een andere rol. Hoe weet ik of hij daarin gaat slagen?"

"Deze medewerker zit niet meer echt op z’n plek… Hoe weet ik waar hij wél tot z’n recht komt?"

"Ik wil 'mijn' millennials aangehaakt houden en ze blijvend ontwikkelen. Hoe doe ik dat?"

Iedere organisatie met medewerkers kent deze vragen. Door het gebruik van een betrouwbare en wetenschappelijke onderzoeksmethode wordt objectief en doelgericht informatie verzameld over de talenten, persoonskenmerken en capaciteiten van jouw medewerker.

Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij hun ware aard ligt. Het is mogelijk een objectieve, constructieve en diepgaande beoordeling te krijgen van de grotendeels onderbewuste aanleg van de kandidaat. Door middel van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) als onderliggend wetenschappelijk model krijgt jouw medewerker zicht op de unieke persoonlijke talenten. Weet hij/zij hoe deze optimaal in te zetten en hoe uit de valkuilen te blijven en de 'dark side' te hanteren. 

We willen uiteraard ook het daadwerkelijke gedrag van jouw medewerker inzichtelijk hebben. Met diverse onderzoeken als objectieve onderbouwing gaan we in een diepte-interview dieper in op de persoon achter de cijfers.

In een heldere rapportage krijgt jouw medewerker concrete handvatten voor verdere ontwikkeling. In de online portal staan alle aanbevelingen en conclusies en kan jouw medewerker bijvoorbeeld een 360 graden feedback uitzetten.