Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

Selectie assessment

Meten leidt tot weten. Oók als het over mensen gaat!

 • Tijdsinvestering: 4 tot 8 uur
 • Op locatie, het Coachuis Leusden of de Talentboerderij in Soest
 • Resultaat:
  • vermindering van het risico op een mismatch 
  • zicht op ontwikkelpotentieel, capaciteiten en vermogen tot kritisch denken
  • concrete ontwikkelhandvatten
  • inschatting van slagingskans in de nieuwe rol
  • zicht op voorkeuren in leer- en communicatiestijl
  • zicht op de optimale werkomgevingsfactoren
  • zicht op verhoogd risico op disfunctioneel gedrag op de werkvloer
 • Wetenschappelijk instrumentarium als bright side persoonlijkheids-/ drijfveren analyse, dark side test en capaciteitentesten.
 • Observatie van het gedrag met betrekking tot de vooraf bepaalde competenties.
  Minimaal twee uur diepte-interview
 • Capaciteitenanalyses op MBO, HBO & WO niveau.
 • Overzichtelijke persoonlijke rapportages in 'gewone-mensen-taal'.
 • Volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Voorkom een (dure) mismatch

Wist je dat een mismatch al snel 2 tot 6 jaarsalarissen kost? Reken dat eens uit...

Met een assessment voorkom je een mismatch, vergroot je de slagkracht van je (nieuwe) medewerker en krijg je praktisch inzicht in de synergie binnen jouw teams. Door wetenschappelijk inzicht, met de focus op talent. Een aansluitend ontwikkeltraject - op individueel- of teamniveau - borgt de opgedane inzichten. Daarmee bied je nieuwe medewerkers, ook in de hogere echelons, een goede onboarding. Geef je handvatten aan interne mobiliteit, houd je je organisatie wendbaar. En daarmee toekomstbestendig.

Je wordt geholpen in het maken van de juiste keuze voor een kandidaat in jouw werving- en selectieproces. Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Is mijn nieuwe directeur geschikt om het team door de komende organisatieverandering te begeleiden?
  Is de nieuwe senior consultant in staat om nieuwe markten aan te boren?
 • Hoe weet ik of deze kandidaat naast kennis en kunde ook de juiste drijfveren heeft voor deze functie?
 • Hoe zou de fit zijn tussen het team en de nieuwe manager?
 • Hoe kan ik mijn MT de juiste tools geven om hun team optimaal aan te sturen?

Er zijn wetenschappelijk onderbouwde antwoorden mogelijk!

Door het gebruik van een betrouwbare en wetenschappelijke onderzoeksmethode wordt objectief en doelgericht informatie verzameld over de talenten, persoonskenmerken en capaciteiten van de kandidaat. Wij zetten daar de Talenten Motivatie Analyse (TMA) als onderliggend wetenschappelijk model voor in.

Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij hun ware aard ligt. Door deze analyse is het mogelijk een objectieve, constructieve en diepgaande beoordeling te krijgen van de grotendeels onderbewuste aanleg van de kandidaat.  

We willen uiteraard ook het daadwerkelijke gedrag van de kandidaat inzichtelijk hebben. Weten hoe de kandidaat voldoet aan de gevraagde competenties. Met diverse onderzoeken als objectieve onderbouwing gaan we in een diepte-interview dieper in op de persoon achter de cijfers.