Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

Talent en Brein

Intelligentie is een kwestie van definitie

 • Tijdsinvestering: 3,5 tot 4,5 uur
 • Online, op locatie, het Coachuis Leusden of de Talentboerderij in Soest
 • Resultaat:
  • 9-15% meer medewerkersbetrokkenheid
  • zicht op ontwikkelpotentieel
  • zicht op welk niveau aansluiting gevonden wordt
  • concrete ontwikkelhandvatten
  • zicht op voorkeuren in leer- en communicatiestijl
  • zicht op de optimale werkomgevingsfactoren
 • Wetenschappelijk instrumentarium met analyses op MBO, HBO & WO niveau.
 • 2,5 uur talent- en capaciteitengesprek waarin de koppelng wordt gelegd tussen talenten, capaciteiten en gewenst gedrag uit de omgeving. 
 • Gecertificeerde psycholoog
 • Inclusief rapportages en toegang tot een persoonlijk dashboard.
 • Volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen

Niet alleen inzicht in het talentenpakket, maar ook in de capaciteiten  van jouw medewerker. Ontwikkeld om inzicht te krijgen in hoe je brein schakelt. Extra inzicht dus, hetgeen meer betekenis geeft aan het talentenpalet van de medewerker.

Onder psychologen bestaat geen eenduidig beeld over het begrip 'intelligentie'. Er zijn zóveel verschillende soorten intelligentie! 

Eén van de meest gebruikte modellen is dat van Cattel (1987). Dit betreft de indeling in 'fluid' en 'crystallized' intelligentie.

Fluid intelligentie heeft betrekking  op het vermogen om abstract te kunnen denken. Dit is erfelijk.

Crystallized intelligentie is een culturele uitwerking van fluid intelligentie. Dat betekent: het geheel van kennis, vaardigheden en ervaring die je hebt opgedaan in je leven en de wijze waarop je deze kunt toepassen (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2006). Crystallized intelligentie is dus omgevingsafhankelijk!

Een persoon met een hoge Fluid intelligentie zonder enige stimulering kan dus een lagere Crystallized intelligentie ontwikkelen. 

Meetbaar

Met de TMA kunnen we zes verschillende soorten capaciteiten-analyses afnemen. Deze zijn onderverdeeld in twee categoriën:

 • De logisch redeneren analyses, deze brengen met name de fluid en crystallized intelligentie in kaart.
 • De vaardigheden analyses, deze brengen met name specifieke vaardigheden of kennisgebieden in kaart.

Deze worden in verband gebracht met het talentenpakket van de medewerker, waardoor er dieper inzicht ontstaat in 'hoe het brein van de medewerker schakelt'.