Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

Iedereen heeft talent

Meten is weten. Oók als het over mensen gaat!

Waar je TALENTEN en de behoeften
van de WERELD elkaar kruisen,
ligt je ROEPING.  

~ Aristoteles ~

De noodzaak voor een bredere, meer inclusieve aanpak van talentmanagement wordt steeds dringender. Er blijkt in Nederland nog zó veel talent onbenut te blijven. En dat terwijl je als organisatie álle talenten in optima forma nodig hebt om je organisatiedoelstellingen op effectieve wijze te bereiken. En iedereen heeft talent! 

Wendbare en succesvolle organisatie

Medewerkers zijn gemotiveerder en werken effectiever wanneer zij werken vanuit hun natuurlijke aanleg (= talenten). Wetenschappelijk onderzoek staaft zelfs dat dit direct een positieve invloed heeft op organisatieresultaten.

Integraal talentmanagement zorgt ervoor dat het voorkeursgedrag van jouw (nieuwe) medewerker in lijn ligt met het door jouw organisatie gewenste gedrag. Dat is de basis voor een wendbare, succesvolle organisatie en duurzame inzetbaarheid.

Een specifiek onderdeel van dat integraal talentmanagement is het meten. En dan gaat het niet alleen over cijfers!

Vanuit een transpersoonlijke visie kijken we een paar spades dieper. De talentscan brengt de talenten in kaart. De psychologische drijfveren. Dat is op de laag van de persoonlijkheid. Maar een mens is méér dan alleen de persoonlijkheid. Juist door de diepte-interviews kunnen we verbanden leggen die dieper en verder gaan. Die raken aan de 'why', het doel, de zingeving. Van jou persoonlijk, de medewerkers, de organisatie.

Alleen toegepaste kennis heeft waarde

~ Napoleon Hill ~