Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

Vertrouwelijkheid, NIP en Algemene Voorwaarden

vanDRAANENadvies gebruikt bij de assessments TMA Methode als onderlegger. TMA staat voor: Talenten Motivatie Analyse. De TMA Methode bestaat sinds begin 2000. Dit wetenschappelijke instrument is ontwikkeld i.s.m. de Universiteit van Amsterdam. TMA werkt volgens de wet AVG.

De rapportages worden opgesteld vanuit een specifiek kader en gerichte onderzoeksdoelstelling. Deze kunnen daarom niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Met de inhoudelijke informatie wordt  zorgvuldig omgegaan en vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. De organisatie wordt pas na schriftelijke toestemming van de kandidaat geïnformeerd over de onderzoeksresultaten in de vorm van een rapportage.  De rapportages worden conform de AVG op discrete wijze voor maximaal een jaar bewaard en zijn vertrouwelijk. Voor het bewaren van rapportages door vanDRAANENadvies dient vooraf toestemming gegeven te worden. Zowel de kandidaat als opdrachtgever hebben recht op inzage en verwijdering van hun gegevens alsmede het recht om gegeven toestemming weer in te trekken. Verdere voorwaarden staan genoemd in de Privacyverklaring en de  Algemene Voorwaarden.

Omdat mensen en functies veranderen, zal de actualiteit van het rapport na verloop van tijd afnemen. Daarom wordt geadviseerd het rapport na enkele jaren slechts met de grootste reserve te raadplegen.

vanDRAANENadvies volgt en conformeert zich aan de ethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl.

© vanDRAANEN

Delen